Storitve

CELOVITA PONUBA

Opis storitev, ki jih nudi Maremonti Real Estate.
Ogled nepremičnine in izračun tržne vrednosti nepremičnine.
Posredovanje pri prodaji, oddaji in menjavi nepremičnin.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja in stanja na katastru, za posamezno nepremičnino.
Zastopanje strank pri upravnih postopkih (lokacijska, gradbena dovoljenja) in geodetskih postopkih (delitve parcel, spremembe vrste rabe).

Priprava listin v prometu z nepremičninami (prodajne, najemne, zakupne pogodbe in ostale listine).
Organizacija priprave prostorskih aktov (zazidalni načrti, skupinske lokacijske dokumentacije).

Inženiring – gradbeni in investicijski.
Gradnja nepremičnin za prodajo na trgu.

In vse ostale storitve povezane z gradnjo, prodajo (oddajo) in ureditvijo pravnega statusa nepremičnine.

Imate vprašanje?

 

CENIK STORITEV

(op. pri posredovanju pri prodaji nepremičnine na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju se spodaj  navedeni stroški ne obračunavajo posebej in so že vključeni v plačilo za posredovanje,

cenik velja le za  posebej naročeno storitev iz tabele)

 

 • Svetovanje (1 ura)  40,00 EUR
 • Ogled nepremičnine 80,00 EUR
 • Priprava mnenja o tržni vrednosti nepremičnine 70,00 EUR
 • Ogled nepremičnine in priprava mnenja o tržni vrednosti nepremičnine 150,00 EUR
 • Preverjanje zemljiškoknjižnega stanja in stanja na katastru, ter prostorsko ureditvenih pogojev za nepremičnino 100,00 EUR
 • Organizacija postopkov za sklenitev prodajne pogodbe, priprava pogodbe, zastopanje pri ureditvi davčnih obveznosti (zajema  pridobitev potrdil, dovoljenj in soglasij potrebnih za sklenitev pogodbe tudi za kmetijska zemljišča, nepremičnine na zavarovanih področjih, itd.,) 600,00 EUR (ali po dogovoru)
 • Sestava zemljiškoknjižnega predloga 150,00 EUR
 • Priprava najemne pogodbe 250,00 EUR
 • Priprava cenilnih elaboratov po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke
 • Stroški oglaševanja na posebno željo NAROČNIKA po dejanskih stroških Stroški oglaševanja po lastni  presoji posrednika so vključeni v provizijo
 • Stroški sodnih in upravnih taks po dejanskih stroških
 • Takse za izpisek iz zemljiške  knjige, načrt parcele, lokacijsko informacijo, ostala potrdila, soglasja, vezana na predmet posredovanja

 

Poslovni običaji

Ogledi in ocene tržne vrednosti nepremičnin, pri prodaji katerih posreduje nepremičninska družba , so  brezplačni. Pomoč naročniku pri izpolnitvi davčne napovedi in zastopanje pri izvedbi postopka prijave in plačila davka na promet nepremičnin, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi distributerjem za posamezne priključke in storitve ( elektro, komunala), sestava primopredajnega zapisnika ter ostale podobne storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih nepremičninska družba ne zaračunava posebej, če se z naročnikom vnaprej ne dogovorita drugače.

Cene vključujejo storitve posredovanja v skladu s katalogom nalog, opravil in storitev pri poslovanju z nepremičninami, ki gaje sprejela Gospodarska zbornica Slovenije.

 

 

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih.