Vzdrževanje

Vzdrževanje, kot ga ureja zakonodaja

vrtalkaVzdrževanje so materialna vlaganja, ki ohranjajo uporabno vrednost stanovanj in stanovanjskih stavb ves čas njihove uporabe.

Vzdrževanje ločimo na:

 • intervencijska vzdrževalna dela: to so dela, ki so nujna za preprečitev, nastanek ali odpravo škode oz. nevarnosti za zdravje oz. življenje stanovalcev in drugih občanov.
 • investicijsko vzdrževanje: so ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja stanovanjske hiše z namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa stanovanja (stavbno pohištvo, podi, tlaki, nenosilne stene, vgrajena oprema) in stanovanjske hiše (skupne dele, objekte in naprave) in predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo, po poteku življenjske dobe posameznega elementa.
 • tekoče vzdrževanje: so vsi ukrepi, ki jih mora lastnik stanovanja oz. stanovanjske hiše sproti oz. izvajalec gradbenih del do poteka garancijskega roka, izvajati po navodilih za vzdrževanje zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa.
O vzdrževanju nepremičnin si preberite na strani Upravljanje stavb pod poglavjem Vzdrževanje.

Naša ponudba

skupinaSkrbimo, da je vaša stavba redno vzdrževana, iščemo rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti, zagotavljamo nemoteno obratovanje stavbe in se skupaj z etažnimi lastniki trudimo za prijetno bivanje v njej.

Manjša vzdrževalna dela opravljamo v okviru lastne vzdrževalne službe, za večja vzdrževalna dela, prenove energetskih sistemov pa etažni lastniki lahko izbirate med preizkušenimi in zanesljivimi zunanjimi izvajalci. S strokovnim in izkušenim kadrom ter zunanjimi izvajalci zagotavljamo kakovostno in cenovno dostopno vzdrževanje stavb.

ohranjanje vrednostiOhranjanje vrednosti stavbe

Podjetje Domus Pro d.o.o. ponuja naslednje storitve, ki zagotavljajo ohranjanje vrednosti stavbe v upravljanju:

 • tekoče vzdrževanje
 • investicijsko vzdrževanje
 • intervencijska vzdrževalna dela.

vzdrževalna službaVzdrževalna služba

Ponudba naše vzdrževalne službe:

 • manjša popravila na skupnih delih (električne inštalacije, vodovodna napeljava, ogrevalni sistem, drugo)
 • reševanje nujnih situacij v stavbi (izliv vode, kanalizacije, drugo)
 • urejanje okolice (košnja, obrezovanje drevja, drugo)
 • pregledi požarne varnosti in vodenje vseh evidenc.

podporne storitvePodporne storitve

Podporne storitve pri izvajanju vzdrževanja in prenov:

 • priprava pogodb za večja vzdrževalna dela
 • usklajevanje pri izvajanju del zunanjih izvajalcev na stavbi
 • tehnična podpora.

požarna varnostPožarna varnost

Strokovnjaki s področja požarne varnosti poskrbijo, da vaša stavba ustreza zahtevam požarne varnosti, izvaja letno usposabljanje in vodi vse zakonsko predpisane evidence za vašo stavbo.

stavni inženiringInženiring

Ponujamo naslednje storitve stavbnega inženiringa:

 • zbiranje ponudb
 • priprava izvajalskih pogodb
 • koordinacija pri izvajanju dogovorjenih del na stavbah
 • sodelovanje pri prevzemu del
 • vodenje reklamacijskih postopkov.